Co to jest WORTHY?

Projekt „WORTHY - wojny światowe na rzecz dziedzictwa dla młodzieży” ma na celu zaradzenie pilnej potrzebie unowocześnienia szkół, mając na uwadze spadek podstawowych kompetencji, połączony z szybkim postępem technologicznym i globalizacją, a także umożliwienie szkołom kształcenia obywateli Europy, którzy podchodzą do życia z ciekawością, pokorą i głęboką świadomością społeczną.

Opracowujemy i testujemy innowacyjne podejście, którego celem jest motywowanie uczniów w wieku 13-19 lat do głębszej refleksji (w szkole, w domu, w lokalnej społeczności) nad faktem, że w Historii nie chodzi tylko o rzeczy, które wydarzyły się 'dawno temu i bardzo daleko', ale przede wszystkim o to, co sprawia, że ludzkość jest ludzka, bliska i osobista, a także zachęcenie uczniów, aby bardziej cieszyło ich samo uczenie się historii.

Aby zaangażować nawet najbardziej zdemotywowanych uczniów i tych ze słabymi wynikami, WORTHY łączy niestandardowe ścieżki nauczania z kreatywnością cyfrową. Sprawdzimy różne rozwiązania, aby 'rozszerzyć cyfrowo' doświadczenie uczniów podczas studiowania faktów. Chcemy zmienić fizyczne dokumenty, mapy, fotografie, obiekty i opowieści w żywą historię - intensywne przeżycie dla młodych uczniów, którzy mogą brać udział, zmieniać i poszerzać to, czego się dowiedzieli w domu, pytając swoich rodzin, aby odtworzyć historie swoich krewnych podczas wojny, wykorzystując w ten sposób kompetencje cyfrowe, współpracując z rówieśnikami, rozwijając nowe umiejętności i, w końcu, będąc bardziej zaangażowanymi w odtwarzanie historii. Podejście WORTHY będzie wspierane w szkole, jak również w domu poprzez zaangażowanie ze strony rodziców.

REZULTATY I ZASOBY

SZKOLENIE DLA 'ROZSZERZONYCH NAUCZYCIELI'

Kompleksowy program szkoleń składający się z 8 sesji w celu rozwijania wiedzy i umiejętności nauczania i uczenia się za pomocą podejścia WORTHY.

SZKOLENIE NA TEMAT ANGAŻOWANIA RODZICÓW

Kurs szkoleniowy mający na celu wyposażenie wychowawców i nauczycieli w strategie rozwijania umiejętności uczniów i motywowania do odtwarzania historii i rodzinnych opowieści poprzez zastosowanie podejścia WORTHY.

MOBILNOŚĆ 'ROZSZERZONYCH HISTORYKÓW'

4 krótkoterminowe wymiany grup uczniów we Włoszech, Niemczech, Polsce i Chorwacji w celu pogłębienia współpracy między zaangażowanymi szkołami oraz umożliwienia uczniom angażującej wymiany obracającej się wokół historii wojen światowych i 'rozszerzonych historyków'.

Kto stoi za projektem?

BĄDŹ 'ROZSZERZONYM NAUCZYCIELEM'

WORTHY potrzebuje nauczycieli z różnych dyscyplin do pomocy w rozwoju i testowaniu naszych zasobów! Potrzebujemy cię!


DLACZEGO POWIENIENEŚ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?

• Aby eksperymentować z nowym modelem w swojej klasie, aby przekonać najbardziej niechętnych uczniów do zaangażowania się w historię, jednocześnie wzmacniając ich umiejętności cyfrowe.
• Aby skorzystać z elastycznych i wysokiej jakości możliwości szkoleniowych i kursów dla rozwoju zawodowego.
• Aby uzyskać certyfikat 'rozszerzonego nauczyciela' i wspierać nas w rozpowszechnianiu tego modelu i zasobów na swoim terenie.
• Aby wzmocnić swój europejski profil i zwiększyć umiędzynarodowienie swojej szkoły, dołączając do lokalnego zespołu wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.

ZAANGAŻUJ SIĘ!

Please tell us your first name.
Please tell us your surname
Please tell us your email address.
Please tell us the name of your organisation
Please tell us your country
Invalid Input
Please write your message.
Invalid Input
Invalid Input