Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach powstał w 1945 r. Jest to szkoła publiczna prowadzona przez gminę. Składa się ze szkoły średniej i technikum, w których naucza się następujących zawodów: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Obecnie szkoła ma 368 uczniów w wieku 16-19 lat i 62 nauczycieli. To szkoła lokalna, która kładzie duży nacisk na proces edukacyjny, rozwój osobisty ucznia, a także na edukację postaw obywatelskich.

www.lo-niepolomice.pl