Youth Association Breza

Breza jest stowarzyszeniem młodzieżowym z siedzibą w Osijeku w Chorwacji. Głównym celem jego założenia było wspieranie dzieci i młodzieży bez odpowiedniej opieki rodzicielskiej i z problemami behawioralnymi. Breza działa obecnie w wielu dziedzinach, takich jak praca z młodzieżą, rozwój sieci usług społecznych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zrównoważony rozwój, edukacja pozainstytucjonalna, rozwój wolontariatu, kultura i sztuka, ciągle koncentrując się na naszej grupie docelowej, którą są dzieci i młodzież.

www.breza.hr