Kepler-Gymnasium Pforzheim

Kepler-Gimnazjum to publiczna szkoła średnia w Pforzheim w Niemczech. Prowadzi naukę dla uczniów od klasy 5 do 12, tzn. w wieku od 10 do 18 lat. Uczniowie mogą ukończyć szkołę, przystępując w 12. klasie do matury. Około połowa naszych uczniów pochodzi ze środowisk migrantów, co zapewnia nam dużą wiedzę specjalistyczną w dziedzinie pracy socjalnej i sprawia, że z różnorodnością kulturową spotykamy się na co dzień. Od 2015 r. jesteśmy jednym z dwóch gimnazjów w Pforzheim, które oferują specjalne zajęcia powitalne dla nowych uczniów migrantów i uchodźców.

www.keplerweb.de/