Gryd Ltd

Gryd rozwija zaawansowane techniki e-learningowe, prowadzi badania technologii i zapewnia szkolenia w zakresie stosowania nowych technologii i mediów dla nauczycieli w całej Europie. Gryd i jego pracownicy wnieśli swój wkład w kilka międzynarodowych projektów UE, opracowali kursy e-learningowe dla edukacji i biznesu oraz stworzyli programy edukacyjne i szkoleniowe dla młodych ludzi i dorosłych, specjalizując się w niezaangażowanej młodzieży, przedsiębiorczości, kreatywności i technologii.

www.gryd.uk